THE DEVELOPMENT OF ARCHIVES IN THE SLOVAK REPUBLIC

Keywords: Slovakia Republic, archive, directory, Archival Affair Act, Act about archives and register offices, Slovakia National Archive, cardboard, regests

Abstract

Summarizing analysis of development of the archive system in Slovakia is carried out. The author outlines basic steps of formation of Slovakia archive business. He considers formation of archival institutions and the activities of the State Inspectorate of Archives and Libraries in Slovakia during the interwar period. The active organizational function of the archival services did not stop during the Second World War, and the authorities of the Slovak state were especially patronizing the church archives. The post-war communist Czechoslovakia government paid a great deal of attention to the archival affair. The legislative base of its functioning is found out. Bibliographic systematization of archival documents is started and the basic laws (1975, 2002) about the regulation of archival affair are accepted in the second half of the 20th century. This article examines the main archive institutions of the Slovak Republic on the modern stage. The author schematically described the function of the Slovak National Archives, the Archives of the Institute of National Memory, the State Archives in Prešov. The basic rules of access to the archive materials in Slovakia archives repository for researcher are reflected. The author touched on the modern Slovak projects of the digitization of archival documents and their application in the Internet. He also clearly identified the main problems in the development of the Slovak archival affair at the present stage, including reducing the staff of archivists, insufficient funding, and a sharp increase in the volume of documents arriving in the archives.

 

Borovets, I. (2018). The Development of Archives in the Slovak Republic. Mìžnarodnì zv’âzki Ukraïni: naukovì pošuki ì znahìdki – The International relations of Ukraine: scientific searches and findings, 27, 349-362 [in Ukrainian].

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bibliografická činnosť slovenských archívov. Retrieved from www.viks.sk/dkk/bs67II_86_95.doc . [in Slovak].

Bielik F., & Sopko, J. (1965). Štátny slovenský ústredný archív v Bratislave. Sprievodca po archívnych fondoch. 2.Oddelenie kapitalizmu. Bratislava [in Slovak].

Bodnárová, M. (2013). Istorychnyj chasopys z bohemistyky i slovakistyky, 3, 175-183 [in Slovak].

Fialová I., & Tvrdoňová D. (2013). Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2, 57-75 [in Slovak].

Genéza a dejiny kmeňových archívnych fondov Archívu ÚPN. Retrieved from

http://www.upn.gov.sk/sk/geneza-fondov/ [in Slovak].

Hrivňak, Š. Archívy, archívnictvo, história, ich vzájomné prepojenie vtedy a dnes, a veda v archívoch v súčasnosti. Retrieved from forumhistoriae.sk/-/archivy-archivnictvohistoria-ich-vzajomne-prepojenie-vtedy-a-dnes-a-veda-v-archivoch-v-sucasnosti [in Slovak].

Katuščák, М. Komplexné spracovanie písomného kultúrneho a vedeckého dedičstva SR. Retrieved from www.inforum.cz/pdf/2012/katuscak-martin.pdf [in Slovak].

Sedlák, F., Žudel, J., & Paľko, F. (1964). Štátny ústredný archív v Bratislave. Sprievodca po archívnych fondoch. I. Oddelenie feudalizmu. Bratislava [in Slovak].

Tišliar, P. (2013). Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2, 37-56 [in Slovak].

Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady z 19. decembra 1975 č. 149 Zb. O archívnictve, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady zo 4. decembra 1991 č. 571 Zb. Retrieved from www.zbierka.sk [in Slovak].

Volko, V., & Kiš, M. (2007). Stručný prehľad vývoja územného a správneho členenia Slovenska. Bratislava [in Slovak].

Vozar, J. (1964). Štátny slovenský ústredný archív v Bratislave. Sprievodca po archívnych fondoch. 3. Oddelenie hospodárstva v Banskej Štiavnici. K 200. výr. Založenia vysokej banskej školy v Banskej Štiavnici. Bratislava [in Slovak].

Výročná správa o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2006. Bratislava [in Slovak].

Výročná správa o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2015. Bratislava [in Slovak].

Zákon zo 17. mája 2002 archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Retrieved from www.minv.sk/?zakon...archivoch-a-registraturach [in Slovak].

Published
2018-09-27
How to Cite
Ivan Borovets. (2018). THE DEVELOPMENT OF ARCHIVES IN THE SLOVAK REPUBLIC. International Relations of Ukraine: Scientific Searches and Findings, (27), 349-362. https://doi.org/10.15407/mzu2018.27.349