LEON WASILEWSKI’S ACTIVITY AS THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE FIRST GOVERNMENT OF THE REVIVED REPUBLIC OF POLAND

  • Iuliia Vialova the Institute of History of Ukraine, the National Academy of Sciences of Ukraine, 4, Mykhailo Hrushevskyi Street, Kyiv, 01001, Ukraine
Keywords: Leon Wasilewski, Ministry of Foreign Affairs, Republic of Poland, Foreign Policy, boundaries

Abstract

Leon Wasilewski played a vivid role during the struggle for the independence of Poland as well as had a great influence on the formation of foreign policy of the Joseph Pilsudski. He is rightly called "the architect of the Eastern policy of Pilsudski". The article dedicated to the activities of Wasilewski as the Minister of Foreign Affairs of the first government of the restored Polish state, which played significant place in a series of all subsequent Polish governments. Although Wasilewski’s worked as Minister only two month, he managed to create an organizational structure of the ministry that could work in difficult and unstable conditions. The role of the first foreign minister of the state that had existed in a very difficult international situation was described. Wasilewski had challenges that were far beyond the competence of minister of the Ministry of Foreign Affairs in normal situation. Main attention is paid to Wasilewski’s activity in the process of setting the state boundary of the Republic of Poland as well as the establishing the international relations with neighbors. During Wasilewski short-term period on the position of the Minister, he showed himself as talented and visionary diplomat. Based on the idea of the federation, Wasilewski created the concept of the territorial form of the Polish state that Pilsudski was trying to put into practice in 1919–1920. Shown himself perfectly as the minister of foreign affairs, he gained more respect from J.Pilsudski and remained one of his most loyal adherent. The resignation did not mean the end of Wasilewski’s political activity. At the personal proposition of the “Commandant of the State”, he participated in the Paris Peace Conference (1919) as well as took part in the signing of The Treaty of Riga (1921).

 

Vialova, I. (2018). Leon Wasilewski’s Activity as the Minister of Foreign Affairs of the First Government of the Revived Republic of Poland. Mìžnarodnì zv’âzki Ukraïni: naukovì pošuki ì znahìdki – The International relations of Ukraine: scientific searches and findings, 27, 209-227 [in Ukrainian].

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akty i dokumenty. Sprawy granic Polski na konferencji pokojowej w Paryżu 1918-1919, zebrane i wydane sekretarjat jeneralny polityky delegacji Polskiej. Cześć I. Program terytorialny delegacji. (1920). Paryż [in Polish].

Czubiński, A. (2000). Historia polski XX wieku. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie [in Polish].

Garlicki, A. (1981). U żródeł obozu belwederskiego. Warszawa: PWN [in Polish].

Hauser, P. (1992). Leon Wasikewski (18.XI.1918-16.I.1919 rr.). Ministrowe spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej. Szczecin [in Polish].

Hauzer, P. (1997). Federacyjna wizja Pzeczypospolitej w poglądach Józefa Piłsudskiego i próba jej yrzeczywistnienia w latach 1918-1921. Polska i Ukraina: Sojusz 1920 roku i jego następstwa. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika [in Polish].

Klimecki, M. (2000). Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicją Wschodnią 1918-1919. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen [In Polish].

Komar, V.L. (2011). Kontseptsiia prometeizmu v politytsi Pol'schi (1921-1939 rr.). Ivano-Frankivs'k: Misto NV [in Ukrainian].

Komar, V. Ukraina: kul'turna spadschyna, natsional'na svidomist', derzhavnist'. 2009, 18, 42-50. [in Ukrainian].

Krasuski, J. (2000). Tragiczna niepodległośc. Polityka zagraniczna Polski w latach 1919-1945. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie [in Polish].

Ładoś, A. (1937). Niepodległość, 16, 230-250 [in Polish].

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)91625-8

Wasilewski, L. Piłsudski jakim go znalem. (Ze wstępem Andrzeja Friszke). Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2013. 268 s. [in Polish].

Łossowski, P. (1994). Dyplomacja II Rzeczypospolitej. Warszawa: Wyd-wo Sejmowe [in Polish].

Lytvyn, M. (1998). Ukrains'ko-pol's'ka vijna 1918-1919 rr. L'viv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Kryp'iakevycha NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Malinowska, I. (1999). Paderewski Ignacz Jan (1860-1941). Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: Wiedza Powszeczna [in Polish].

Mikulicz, S. (1971). Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej. Warszawa: Książka I wiedza [in Polish].

Moraczewski, J. (1937). Wspomnienia współpracy z Leonem Wasilewskim. Niepodległość, 16, 210-220 [in Polish].

Nowak, A. (1994). Polityka wschodnia Józefa Piłsudskiego (1918-1921). Koncepcja I realizacja. Zeszyty Historyczne. Paryż: Wydawnictwo Instytutu Literackiego [in Polish].

Nowak, A. (2001). Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku). Kraków [in Polish].

Pietrzak, B. (1998). Leon Wasilewski na konferencji w Rydze. Traktat ryski 1921 roku po 75 latach. Studia pod redakcją M.Wojciechowskiego. Toruń [in Polish].

Pisuliński, J. (2006). Arkana. Kultura-Historia-Pokityka. Dwumiesięcznik. Marzec-kwiecień, 68, 101-128 [in Polish].

Pisuliński, J. (2013). Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [in Polish].

Pobog-Malinowski, W. (1937). Leon Wasilewski. Szkic biograficzny. Niepodległość, 16, 11-106 [in Polish].

Pobóg-Malinowski, W. (1956). Najnowsza historia polityczna Polski. London [in Polish].

Pobóg-Malinowski, W. (1990). Najnowsza historia polityczna Polski. (Vol. 1-3). Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza [in Polish].

Traktat ryski 1921 roku po 75 latach. Studia pod redakcją M. Wojciechowskiego. (1998). Toruń [In Polish].

Tsvietkov, H.M. (1997). Mizhnarodni vidnosyny j zovnishnia polityka v 1917-1945 rr. Kyiv: Lybid' [in Ukrainian].

Wasilewski, L. (1917). O wschodnią granicę państwa polskiego. Warszawa [in Polish].

Wasilewski, L. (1918). Kultura Polski. Zesz. XIII [in Polish].

Zamoyski, J. (1991). Powrót na mapę. Polski Komitet Narodowy w Paryżu 1914-1919. Warszawa: PWN [in Polish].

Published
2018-09-27
How to Cite
Iuliia Vialova. (2018). LEON WASILEWSKI’S ACTIVITY AS THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE FIRST GOVERNMENT OF THE REVIVED REPUBLIC OF POLAND. International Relations of Ukraine: Scientific Searches and Findings, (27), 209-227. https://doi.org/10.15407/mzu2018.27.209