THE PRAGUE SPRING 1968 IN CZECHECHOSLOVAKIA IN UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY

Keywords: Czechoslovakia, the Prague Spring 1968, Ukrainian historiography, memoir literature

Abstract

The article deals with the scientific achievements of Ukrainian historians concerning the study of the Prague Spring in 1968, as well as the reflection of these historical events in memoir literature (memoirs of P. Shelest). The theme of the Prague Spring, its political defeat has always been given considerable attention in the Ukrainian historical Slavic studies. The influence on the Ukrainian historical science of a new stage in the study of the political history of Czechoslovakia in 1968, which began after the “velvet” revolution of 1989, was made by Czech and Slovak historians. Significant scientific interest in the history of the Czech Republic and Slovakia in the second half of the XX century show modern Ukrainian slavists of academic and university centers of Kyiv, Kharkiv, Lviv, Uzhgorod, Rivne, Chernivtsi, there were separate works, scientific articles, manuals and collective works. Among the studies of domestic historians, the authors singled out the monographic works of I.Korol, I.Vovkanych, R.Pilyavets, articles by S.Vidnyansky, S.Motruk, R.Postolovsky, publications about the echo of events in 1968 in Ukraine V.Dmytruk. The analysis of the national historiography of the Prague Spring shows that the understanding and interpretation of the events of fifty years ago by Ukrainian historians have undergone evolution. Departing from the Communist Party paradigm of anti-socialist rebellion and justifying the intervention of the states of the Warsaw treaty organization of the Soviet period, domestic scientists consider the phenomenon of the Prague Spring as an attempt of democratic transformation of the socialist system by the Czech and Slovak societies.

 

Postolovskyj, R., &  Slesarenko, A. (2018). The Prague Spring 1968 in Czechechoslovakia in Ukrainian Historiography. Mìžnarodnì zv’âzki Ukraïni: naukovì pošuki ì znahìdki – The International relations of Ukraine: scientific searches and findings, 27, 106-119 [in Ukrainian].

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chernij, А.І., & Chernij, V.А. (1999). Istorija pivdennych i zachidnych slovjan. (Vol. 1-3). Rivne: PPF Volyns'ki oberegy [in Ukrainian].

CK KPCH. Plenum 1970. Dekabr'. Uroki krizisnoho razvitija v Kompartii Chechoslovakii i obshestve posle ХІІІ s'ezda KPCH. Dokument, prinjatyj na plenume CK KPCH v dekabre 1970 g. (1971). Моskva: Politizdat [in Russian].

Dejatelnost obshestv druzby s SSSR v stranach socialisticheskoho sodruzestva. (1987). Кiev: Naukova dumka [in Russian].

Desyatnychuk, I.O. (2007). Praz'ka vesna 1968 r.: stanovlennja gromadjans'koho suspil'stva. Extended abstract of PhD thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Dmytruk, V.I. (2008). Z archiviv VUCHK-GPU- NKVD-КGB, 1-2, 7-37 [in Ukrainian].

Dmytruk, V.I. (2002). Reakcija ukrajins'koho suspilstva na podiji 1968 r. v Chechoslovachchyni: gromads'ka dumka, formy proyestu, pozycija vladnych struktur. Extended abstract of PhD thesis. Charkiv [in Ukrainian].

Do podij u Chechoslovachchyni. Fakty, dokumenty, svidchennja presy i ochevydciv. (1968). Kyiv: Politvydav Ukrajiny [in Ukrainian].

Evssev, E.D. (1978). Ideologija i praktika mezdunarodnoho sionizma. Kriticheskij analiz. Moskva: Politizdat [in Russian].

Filipchuk, I.V. (2015). Formuvannja idej Praz'koji vesny 1956-1968 rr. Extended abstract of PhD thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Granchak, I.M., & Kizchenko, A.F. (1984). Chechoslovakija v sosialisticheskom sodruzestve. Kiev: Vyshsha shkola [in Russian].

Istorija pivdennych i zachidnych slovjan. (1987). Kyiv: Vysha shkola [in Ukrainian].

Janin, А.А. (1983). Novaja i novejshaja istorija, 1, 141-155 [in Russian].

Jarovyj, V.I. (1996). Istorija zachidnych ta pivdennych slovjan u ХХ st. Кyiv: Lybid' [in Ukrainian].

Jarovyj, V.I. (1997). Novitnja istorija krajin Schidnoji Evropy 40-90-ті roky ХХ st. Кyiv: Lybid' [in Ukrainian].

Jarovyj, V.I., Antonjuk, S.M., & Chepusov A.T. (1995). Istorija novitnjoho chasu krajin Central'noji ta Pivdenno-Schidnoji Evropy 1944-1994 rr. Dnipropetrovs'k: Promin' [in Ukrainian].

Korol', I.F. (2010). Praz'ka vesna 1968 roku і reakcija svitovoji gromads'kosti. Uzgorod: Lira [in Ukrainian].

Kratkaja istorija Chechoslovakii: S drevnejshych vremen do nashych dnej. (1988). Моskva: Nauka [in Russian].

Kril', М.М. (1996). Suspil'no-politychnyj rozvytok Slovachchyny 1945-1995 rr. L'viv [in Ukrainian].

Kril', М.М. (2006). Istorija Slovachchyn: navch. posibnyk. L'viv [in Ukrainian].

К sobytijam v Chechoslovakii: Fakty, dokumenty, svidetel'stva pressy i ochevidcev. (1968). Мoskva: Press-gruppa [in Russian].

K událostem v Československu: Fakta, dokumenty, svědectví tísku a očitých svédků. (1968). Moskva [in Chech].

Letopis' vaznejshych sobytij sovetsko-chechoslovackoj druzby i sotrudnicestva (1944-1984). (1986). Kiev: Naukova dumka [in Russian].

Mel'nykova, I.M., & Vydnjans'kyj, S.V. (1985). CSSR: vpevnena choda socializmu. Кyiv: Politvydav Ukrajiny [in Ukrainian].

Mel'nykova, I.M., Prunycja S.J. (1978). Socialistychna Chechoslovachyna. Кyiv, Politvydav Ukrajiny [in Ukrainian].

Motruk, S.M. (2010). Visnyk Kyivs'koho nacional'noho universytetu im. T. Shevchenka, 102, 40-45 [in Ukrainian].

Motruk, S.M. (1995). Pytannja novoji ta novitn'oji istoriji. Mizvid. nauk. zb, 41, 126-135 [in Ukrainian].

Na magistraljach druzby i braterstva: uchast' Ukrajins'koji RSR u spivrobitnyctvi Radjans'koho Souzu z evropejs'kymy socialistychnymy krajinamy 1960-1970. (1974). Кyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Novak-Kaljaeva, L.M. (2004). Ches'ka demokratychna opozycija: ideologija ta dijal'nist' (serpen'1968 - gruden'1989 rr.). Extended abstract of PhD thesis. L'viv [in Ukrainian].

Postolovskyj, R.M. (2016). Aktual'ni problemy vitchyznjanoji ta vsesvitn'oji istoriji: Naukovi zapysky Rivnens'koho derzavnoho gumanitarnoho un-tu. 27, 273-275 [in Ukrainian].

Postolovskyj, R.M. (2017). Aktual'ni problemy vitchyznjanoji ta vsesvitn'oji istoriji: Naukovi zapysky Rivnens'koho derzavnoho gumanitarnoho un-tu, 29, 257-261 [in Ukrainian].

Postolovs'kyj, R.M., Puhach, Ye.P., & Strashniuk, S.Yu. (1998). Istorija zachidnych ta pivdennych slovjan ХХ st. Charkiv: Oko [in Ukrainian].

Pravda pobezdajet. Materialy chechoslovackoj pechati, rozoblachajucheje podryvnuju dejatel'nost antisocialisticheskich i pravooppotunisticheskich sil v CSSR v 1968 g. - nachale 1969 g. (1971). Моskva: Politizdat [in Russian].

Puhach, Ye.P. (2013). Istorija Slovakii. Char'kov: ChNU im. V.N. Karazina [in Russian].

Pyliavets', R. (2005). Povitrianodesantni vijs'ka v operatsiiakh Vykhor (Uhorschyna, 1956) i Dunaj (Chekhoslovachchyna, 1968). Kyiv: RVA Triumf [in Ukrainian].

Shelest, P. (2003). Spravznij sud istorii she poperedu. Spogady, shodennyky, dokumenty, materialy. Кyiv: Geneza [in Ukrainian].

Strashniuk, S.Yu., & Puhach, Ye.P. (1998). Politychni kryzy ta antytotalitarni ruchi u krajinach Schidnoji Evropy (50-80-ті roky ХХ st.). Chrestomatija. Charkiv: АТ Biznes Inform [in Ukrainian].

Strjapko, A.D. (2012). Rol' tvorchoji intelegenciji u procesach transformaciji politychnoho rezymu v Chechoslovachchyni u drugij polovyni XX st. Extended abstract of PhD thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Sucharev, V.V. (1978). Roky socialistychnych zvershen' CSSR: 1948-1978. Кyiv: Politvydav Ukrajiny [in Ukrainian].

Tereshko, Yu. M. (1999). Demokratychnyj ruch u Chechoslovachchyni 1945-1968 рр. Extended abstract of PhD thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Ukrainsko-chechoslovackie internacional'nye svjazi. (1989) Кiev: Naukova dumka [in Russian].

Vaganov, F.М. (1972). Bor'ba kommunisticheskich i rabochich partij protiv sovremennoho pravoho opportunizma. Моskva: Znanie [in Russian].

Vovkanich, І.І. (2000). Chechoslovachyna v 1945-1948 rokach: Narys istorii perechidnoho periodu. Uzhorod: Vyd-vo V.Pad'jaka [in Ukrainian].

Vidnyanskyj, S.V. (1979). Кonsolidacija profsojuznoho dvizenija v Chechoslovakii 1969-1975. Кiev: Naukova dumka [in Russian].

Vidnyanskyj, S.V., & Sjus'ko, І.М. (1988). Istorychni doslidzennja. Istorija zarubiznych krajin, 14, 22-31 [in Ukrainian].

Vidnyanskyj, S., & Postolovs'kyj, R. (1997). Mizhnarodni zv'iazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky - International Relations of Ukraine: scientific searches and findings. S.V.Vidnyanskyj. (Ed.), 6, 54-66 [in Ukrainian].

Zaremba, O.V., & Levitas, F.L. (2017). Evreji Chechiji: social'nyj ta politychnyj aspekty zyttja gromady. Rozvytok i vzajemodija evrejs'kych gromad na evropejs'komu prostori. Кyiv [in Ukrainian].

Zashkil'niak, L. (Eds.). (2001). Istoriia Tsentral'no-Skhidnoi Yevropy. L'viv [in Ukrainian].

Zavojevanie socilizma otstojali v bor'be: Dokumenty, stat'i, materialy ob opyte bor'by Kompartii Chechoslovakii protiv kontrrevoljucionych i pravoopportunisticheskich sil, za likvidaciju politicheskoho kriziza v partii i obshestve 1968-1969 gg., za dal'nejshye stroitelstvo socializma v CSSR. (1981). Мoskva: Politizdat [in Russian].

Zin'ko, Yu., Kalytko, S.L., Kravchuk, O.M., & Pop, І.І. (2017). Narysy istorii Chechii. Vinnytcha: TOV Nilan-LTD [in Ukrainian].

Published
2018-09-27
How to Cite
Ruslan Postolovskyj, & Andrij Slesarenko. (2018). THE PRAGUE SPRING 1968 IN CZECHECHOSLOVAKIA IN UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY. International Relations of Ukraine: Scientific Searches and Findings, (27), 106-119. https://doi.org/10.15407/mzu2018.27.106