ODESSA HIGHER INTERNATIONAL INSTITUTE IS THE FIRST PRIVATE SPECIAL DIPLOMATIC INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION IN THE WORLD

Keywords: Odessa high school, diplomatic studies, international relations

Abstract

The article concerns the history of creation and activities of the Odessa Higher International Institute (1916-1920) as the first private special diplomatic educational institution in the world. The author briefly describes the history of the first such universities in the world, presents a comparative analysis of the Institute’s statutes in 1916 and 1918, considers the process of organization of the Institute and the main components of its activity (teaching staff, formation of educational process). The paper examines the students composition, the process of their rights evolution in the system of the Russian Empire / Ukrainian State higher education, the transformation of a higher education institution against a backdrop of reorganization of the Odessa Higher School in 1919–1920.

 

Levchenko, V. (2017). Odessa Higher International Institute is the First Private Special Diplomatic Institution of Higher Education in the World. Mìžnarodnì zv’âzki Ukraïni: naukovì pošuki ì znahìdki – The International relations of Ukraine: scientific searches and findings, 26, 343-367 [in Ukrainian].

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chornyj, S. (2001). Nacionalnyj sklad naselennya Ukrayiny v XX storichchi. Dovidnyk. Kyiv [in Ukrainian].

Goncharov, V.V. (1999). Etnichna istoriya narodiv Yevropy: Nacional'ni menshy'ny. Etnoarxeologiya, 19-23 [in Ukrainian].

Ivanov, A.E. (1991). Vysshaja shkola Rossii v konce XIX - nachale XX veka. Moskva [in Russian].

Kancler A. M. Gorchakov. 200 let so dnja rozhdenija. (1998). Moskva [in Russian].

Kuznecov, A.I. (2014). Vestnik MGIMO-Universiteta, 1, 64-71 [in Russian].

https://doi.org/10.24833/2071-8160-2014-1-34-64-71

Levchenko, V.V. (2007). Jugo-Zapad. Odessika. Istoriko-kraevedcheskij nauchnyj al'manah, 3, 119-144 [in Ukrainian].

Levchenko, V.V. (2008). Zapysky istorychnogo fakul'tetu, 19, 207-216 [in Ukrainian].

Levchenko, V.V. (2009). Jugo-Zapad. Odessika. Istoriko-kraevedcheskij nauchnyj al'manah, 8, 36-52 [in Ukrainian].

Levchenko, V.V. (2010). Istoriya Odes'kogo instytutu narodnoyi osvity (1920-1930 rr.): pozytyvnyj dosvid nevdalogo eksperymentu. Odesa [in Ukrainian].

Nekrasov, P.A. (1957). Praci ODU imeni I.I. Mechnykova, 147, 2, 291-304 [in Ukrainian].

Raskin, D.I. (1993). Istorija evreev v Rossii. Problemy istochnikovedenija i istoriografii, 60-77 [in Russian].

Sidorov, I.V. (2015). Nauchnye trudy Moskovskogo gumanitarnogo universiteta, 5, 50-59 [in Russian].

Slabchenko, M.Ye. (1925). Ukrayina, 5, 181 [in Ukrainian].

Published
2017-11-27
How to Cite
Valery Levchenko. (2017). ODESSA HIGHER INTERNATIONAL INSTITUTE IS THE FIRST PRIVATE SPECIAL DIPLOMATIC INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION IN THE WORLD. International Relations of Ukraine: Scientific Searches and Findings, (26), 343-367. https://doi.org/10.15407/mzu2017.26.343