POLITICAL CRISIS IN SLOVAKIA IN 1947

Keywords: Czechoslovakia, Slovakia, parliamentary elections, Democratic Party, Communist Party of Slovakia, political crisis, communism

Abstract

The article is devoted to the coverage of the political crisis in Slovakia in 1947, which for the Czech and Slovak communists, became a kind of dress rehearsal for the future nationwide putsch of 1948. The research methodology is based on general scientific and special scientific methods, allowing the authors to avoid inconsistency, imprecision, and detachment from the objective historical process. The article's authors note that the impetus for the political crisis of 1947 was the victory of the Democratic Party in the parliamentary elections of 1946 in Slovakia. This prevented the further strengthening of the position of the communists in the national system of state power by creating the prerequisites for forming an anti-communist bloc of Czech and Slovak parties. The victory of the Democratic Party in Slovakia also stood in the way of the rapid implementation of socialist transformations on the Soviet model. To avoid political isolation and clear the way for the communization of Slovakia, the communist parties of the republic started a struggle against the Democratic Party to remove it from power. The article highlights the communists' accusation against the Democratic Party of supporting the reactionary forces of the state, connections with the people's underground and emigration. The authors did not ignore the influence of external factors and attempts of the communists to use in the fight against the democrats the dissatisfaction of partisans and the left wing of the Resistance movement with the course of “purges” of Slovak national bodies from reactionary elements. The authors of the article state that the DP leadership was not ready for an aggressive communist attack, and the expected help from the Czech democratic parties did not come. The latter believed the claims of the communists that there was a real threat of separatism and a repetition of the events of “March 14, 1939” in Slovakia. As a result, through a discrediting campaign, fabrication of cases of state “enemies”, threats of mass strikes by supporters, and provocation of a government crisis, the communists managed to eliminate the majority of the Democratic Party in the Slovak national bodies, legitimately existing as a result of the 1946 elections, and to strengthen their own positions in Slovakia. The political crisis of 1947 opened the way for Slovakia to slide from democracy to dictatorship

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barnovský, M. (1996). Aprílova dohoda a čo jej predchádzalo, quo vadis Slovensko? 1, 45-46 [in Slovak].

Barnovský, M. (1993). Na ceste k monopolu moci. Mocenskopolitické zápasy na Slovensku v rokoch 1945 - 1948. Bratislava: Archa [in Slovak]

Barnovský, M. (1992). Politické súvislosti súdneho procesu s Dr. J. Tisom a spol. Historický časopis, 4, 457-472 [in Slovak].

Dohoda predstaviteľov politických strán združenych v Národnom fronte Čechov a Slovákov o dopolnení a zmenách dohody medzi vládou ČSR a Predsedníctvom SNR z 2. juna 1945 a protokolu o rokovaní z 11. júna 1946 (tretia pražská dohoda). (1998). Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. Zv. ІI. (pp.445-448). Bratislava [in Slovak].

Kocian, J., & Smetana, V. (2014). Květnové volby 1946 - volby osudové? Československo před bouří. Praha [in Czech].

Kratkaia ynformatsyia heneralnoho sekretaria KPCh R. Slanskoho v TsK VKP (b) o polozhenyy v Chekhoslovakyy 16 yiulia 1946 r. (1999). Sovetskyi faktor v Vostochnoi Evrope 1944-1953. (Vol.1). (pp.318-322). Moskva [in Russian].

Letz, R. (1994). Partizáni ako politický a mocenský činiteľ na Slovensku v rokoch 1945-1948. Dies Ater - Nešťastný deň 29. 8. 1944. (pp.31-40). Bratislava [in Slovak].

Letz, R. (1994). Slovensko v rokoch 1945-1948 na ceste ku komunistickej totalite. Bratislava [in Slovak].

Maryna, V. (2005). Cherez narodnuiu demokratyiu k sotsyalyzmu. 1945-1948 hh. Chekhyia y Slovakyia v XX veke. (Vol.2). (pp.6-88). Moskva [in Russian].

Maryna, V. (2013).Vtoroi prezydent Chekhoslovakyy Edvard Benesh: polytyk y chelovek. 1884-1948. Moskva: Yndryk [in Russian].

Mikuš, J. (2002). Slovensko v dráme Europy. Martin: Matica slovenská. [in Slovak].

Puhach, E. (1995). Kharakter reshenyia slovatskoho voprosa v uslovyiakh totalytarnykh rezhymov. Totalytaryzm y antytotalytarnye dvyzhenyia v Bolharyy, SSSR y druhykh stranakh Vostochnoi Evropy (20 - 80-e hody XX veka). (Vol.2). (pp.102-111). Kharkov [in Russian].

Puhach, E. (2013). Ystoryia Slovakyy. Kharkov [in Russian].

Rychlík, J. (2015). Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914-1992. Praha: Vyšehrad [in Czech].

Shnitser, I. (2019). Sudovyi protses nad Yozefom Tiso ta yoho vplyv na suspilno-politychne zhyttia v Chekhoslovachchyni 1946-1947 rr. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu: seriia: Istoriia, 2 (41), 127-133 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(41).2019.185320

Shnitser, I.O. (2017). Try Prazki uhody yak sproby vyrishennia slovatskoho pytannia v Chekhoslovatskii respublitsi (1945-1946 rr.). Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu: seriia: Istoriia. 1, 85-89 [in Ukrainian].

Sovetskyi faktor v Vostochnoi Evrope 1944-1953. (1999). (Vol.1). Moskva [in Russian].

Šutaj, Š. (2002). Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944 -1948). Košice: SAV [in Slovak].

Syrný, M. (2008). Jesenná politická kríza na Slovensku v roku 1947. Február 1948 a Slovensko. Zborník z vedeckej konferencie Bratislava 14.-15. február 2008. (pp.127-177). Bratislava: Ústav pamäti národa [in Slovak].

Syrný, M. (2010). Slovenskí demokrati '44-48. Kapitoly z dejin Demokratickej strany na Slovensku v rokoch 1944-1948. Banska Bystrica [in Slovak]

Volokytyna, T.V., Murashko, H.P., & Noskova, A.F. (2008). Moskva y Vostochnaia Evropa. Vlast y tserkov v peryod obshchestvennykh transformatsyi 40-50-kh hodov XX veka. Ocherky ystoryy. Moskva [in Russian].

Vovkanych, I. (2000). Chekhoslovachchyna v 1945 - 1948 rokakh: Narys istorii perekhidnoho period. Uzhhorod: Vyd-vo V. Padiaka [in Ukrainian].

How to Cite: Vovkanych, I., & Shnitser, I. (2022). Political Crisis in Slovakia in 1947. Mìžnarodnì zv’âzki Ukraïni: naukovì pošuki ì znahìdki – The International relations of Ukraine: scientific searches and findings, 31, 285-300 [in Ukrainian].

Published
2022-12-12
How to Cite
VovkanychІ., & Shnitser, I. (2022). POLITICAL CRISIS IN SLOVAKIA IN 1947. International Relations of Ukraine: Scientific Searches and Findings, (31), 285-300. https://doi.org/10.15407/mzu2022.31.285