THE REPUBLIC OF POLAND IN THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL (2018 – 2019) AND THE UKRAINIAN QUESTION

Keywords: United Nations, UN Security Council, Polish diplomacy, Ukraine, Russian-Ukrainian conflict, occupation of Crimea, international security

Abstract

The purpose of the paper is to highlight the activities of the representatives of the Republic of Poland in the UN Security Council in the status of a non-permanent member in 2018-2019, in particular regarding the resolving of the Russian-Ukrainian conflict. The method of content analysis of state program documents, Internet portals of the government of the Republic of Poland and the United Nations, and scientific literature was used in the implementation of the goal. The problem-chronological method made it possible to trace the history of the participation of the Republic of Poland in the UN. The methodology is based on the principles of historicism and objectivity. The scientific novelty of the research lies in the new understanding of the role of Polish diplomacy in the UN Security Council after the occupation of Crimea and the start of Russia's hybrid war in Donbas. The analysis made it possible to formulate the following conclusions. The Republic of Poland – one of the founding states of the UN – tried to be an active member of the organization, including by participating in the work of its main bodies. Poland was elected a non-permanent member of the Security Council six times. The main priorities of Polish diplomacy at the UN Security Council in 2018-2019 included: respect for international law, protection of civilians in armed conflicts, peace and security in Eastern Europe. Much attention was paid to the issue of the Russian-Ukrainian conflict, which, thanks to the Polish side, did not disappear from the body's agenda and was discussed in various contexts. The Polish delegates consistently reminded about the negative impact of the violation of international law and agreements by the Russian Federation, the situation in the occupied territories of Crimea and Donbas, and in the Black and Azov seas. They tried to present the consequences of the occupation of Crimea and the war in Donbas not only as a problem of regional security, but also as a global challenge to the international legal order. The Polish state made a significant contribution to the formation and strengthening of the international coalition in support of Ukraine in countering the aggression of the Russian Federation. An obstacle to an effective resolution of the Ukrainian issue was primarily the specificity and composition of the UN Security Council, where non-permanent members play only a limited role, and one of the permanent members is an aggressor country. The example of the debate surrounding the resolution of the Ukrainian issue once again proves the deficit of UN deep reform

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arria-formula Meeting on Crimea. (2019, March 14).

https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2019/03/arria-formula-meeting-on-the-crimea.php [in English].

Berger, S. (1995). ONZ - wizerunek i rzeczywistość: pytania i odpowiedzi na temat działania Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej Karta. Warszawa: Fundacja Rozwój SGGW Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego [in Polish].

Bilousov, M.M. (2011). Osoblyvosti roboty dyplomativ-sluzhbovtsiv Sekretariatu OON. Aktual'ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, 96(1), 27-33 [in Ukrainian].

Bilousov, M.M. (2007). Pro deiaki netochnosti u vysvitlenni diial'nosti ukrains'koi dyplomatii v OON u Radians'ki chasy. Naukovyj visnyk Dyplomatychnoi akademii Ukrainy, 13, 45-49 [in Ukrainian].

Bornio, J. (2019). Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego. Wymiar polityczno-militarny. Warszawa: Difin [in Polish].

Central, Eastern European leaders warn against 'new status quo' of instability. https://news.un.org/en/story/2014/09/478842-central-eastern-european-leaders-warn-against-new-status-quo-instability [in English].

Członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ 2018-2019. https://www.gov.pl/attachment/066029c0-cb85-43d1-82cd-39d2d9c8d83c [in Polish].

Grzebyk, P. (2020). Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ - niewielkie możliwości, jeszcze mniejsze osiągnięcia. https://klubjagiellonski.pl/2020/12/14/polska-w-radzie-bezpieczenstwa-onz-niewielkie-mozliwosci-jeszcze-mniejsze-osiagniecia/ [in Polish].

Gurinovich, A.E. (1982). Uchastie Belorusskoj SSR v deyatel'nosti OON. Minsk [in Russian].

Fukuyama, F. (1996). Koniec historii. Przekł. T. Bieroń, M. Wichrowski. Poznań: Zysk i S-ka [in Polish].

Huntington, S.P. (2018). Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Przeł. H. Jankowska. Poznań: Zysk i S-ka [in Polish].

Einsiedel, S. von, & Malone, D.M. (2018). Security Council. The Oxford Handbook on the United Nations. 2 ed. Ed. by T. G. Weiss, S. Daws. Oxford: Oxford University Press [in English].

https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198803164.013.1

Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku. Posiedzenie nr 60 w dniu 21-03-2018. https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=60&dzien=2&wyp=2&view=3&SessionID=25591AB0A028490DF2AF3E000B7D22CA895B02C2 [in Polish].

International Court of Justice. Members of the Court past and present. https://www.icj-cij.org/en/all-members [in English].

Janusz-Pawletta, B. (2006). Kierunki reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Bezpieczeństwo Narodowe. II (2), 182-193 [in Polish].

Kampania Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/starania-o-niestale-czlonkostwo-polski-w-rb-onz---na-ostatnim-odcinku,331 [in Polish].

Kingsbury, B., & Roberts, A. (2022). Presiding Over A Divided World. Changing UN Roles, 1945-1993. Boulder: Lynne Rienner Publishers [in English].

Kolisnyk, M., & Marunchak, O. (2020). OON ta suchasni vyklyky i zahrozy mizhnarodnij spil'noti ta bezpetsi v umovakh hlobalizatsii. In Rol' OON u suchasnomu sviti: materialy naukovoho sympoziumu, prysviachenoho 75-richchiu vid dnia zasnuvannia Orhanizatsii Ob'iednanykh Natsij. (pp.145-151). Kam'ianets'-Podil's'kyj [in Ukrainian].

Łukaszuk, L. (2002). Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych. In S. Parzymies, & I. Popiuk-Rysińska (Eds.), Polska w organizacjach międzynarodowych. Warszawa: Scholar [in Polish].

Maciąg, P. (2012). Reforma Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Analiza problemu reformy ze stanowiska prawa międzynarodowego. Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW [in Polish].

Minister Jacek Czaputowicz o priorytetach polskiej dyplomacji w 2019 roku. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/minister-jacek-czaputowicz-o-priorytetach-polskiej-dyplomacji-w-2019-roku [in Polish].

Martynov, A. (2018). The Activity of the Ukrainian Diplomacy at the UN Security Council (2016-2017). Mìžnarodnì zv'âzki Ukraïni: naukovì pošuki ì znahìdki - The International relations of Ukraine: scientific searches and findings, 27, 146-163 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.15407/mzu2018.27.146

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ [in Polish].

Mróz, M. (2019). Ukraina w polityce zagranicznej Polski w dobie drugiego rządu zjednoczonej prawicy pod egidą prawa i sprawiedliwości (2015-2018). Rocznik Nauk Społecznych, 1(1), 23-36 [in Polish].

https://doi.org/10.18290/rns.2019.47.1-2

New Political Act for the United Nations for the 21st Century. Proposals and Concepts. (2004). A. D. Rotfeld (Ed.). Warsaw: Akademia Dyplomatyczna [in English].

Nowak, B.E. (2014). Wybory i kampania na niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Sprawy Międzynarodowe, 4, 45-169 [in Polish].

Pacuła, P. (2015). Zarys problematyki reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ. Bezpieczeństwo Narodowe, IV, 63-79 [in Polish].

Pay, V.N., & Postolski, P. (2022). Power and Diplomacy in the United Nations Security Council: The Influence of Elected Members. The International Spectator, 57, 2, 1-17 [in English].

https://doi.org/10.1080/03932729.2021.1966192

Pierwszy rok członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Podsumowanie. (2018). https://www.gov.pl/attachment/5551924d-4697-4905-a30c-8d7c8f115315 [in Polish].

Polacy w misjach pokojowych ONZ. https://www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe/polacy.php [in Polish].

Polska w ONZ. https://www.gov.pl/web/onz/polska-w-onz [in Polish].

Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2016. (2012, marzec). Warszawa. https://www.bbn.gov.pl/download/1/9620/prpol.pdf [in Polish].

Publichna dyplomatiia. Navchal'nyj posibnyk. (2021). I. Matiash (Ed.). Kyiv-Ostroh: Vydavnytstvo Horobets' [in Ukrainian].

Rydzkowski, J. (2012). Organizacja Narodów Zjednoczonych. Przewodnik polityczny. Jastrzębie-Zdrój: Black Unicorn [in Polish].

Sierzputowski, B. (2017). Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ - wyzwania i cele. Sprawy Międzynarodwowe, 4, 135-155 [in Polish].

Snapkovskij, V.E. (1985). Belorusskaya SSR v OON (1945-1985 gg.). Minsk, 1985 [in Russian].

Snapkovskij, V.E. (2021). Belorusskaya SSR v OON: otryad sovetskoj diplomatii v dejstvii. Minsk: Pravo i e'konomika [in Russian].

Statut Organizatzii Ob'ednanykh Natzii. (2008). Kyiv: Predstavnytstvo OON v Ukraini [in Ukrainian].

Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej 2017-2021. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/strategia [in Polish].

Symonides, J. (2018). Organizacja Narodów Zjednoczonych: bilans i perspektywy. Warszawa: Scholar [in Polish].

Tarnogórski, R. Komentarz PISM: Polska niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. https://pism.pl/publikacje/Komentarz_PISM__Polska_niesta_ym_cz_onkiem_Rady_Bezpiecze_stwa_ONZ [in Polish].

Tarnogórski, R. (2018, 16 marca). Nieformalne spotkanie państw członków RB w sprawie okupacji Krymu przez Federację Rosyjską. https://pism.pl/publikacje/Nieformalne_spotkanie_panstw_czlonkow_RB_w_sprawie_okupacji_Krymu_przez_Federacje_Rosyjska [in Polish].

Tarnogórski, R., & Zaręba, Sz. (2018, 3 stycznia). Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Biuletyn - PISM, 1. https://pism.pl/upload/images/artykuly/legacy/files/23899.pdf [in Polish].

Toffler, A., & Toffler, H. (2006). Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku? Poznań: Kurpisz [in Polish].

Towpik, A. (2010). Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych. In Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej (pp.313-332) [in Polish].

UN Security Council in the 21st Century. (2015). S. Einsiedel, D. M. Malone, B. S. Ugarde (Eds). Boulder: Lynne Rienner Publishers [in English].

Wystąpienie podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. (2018, 26 września). https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/wystapienie-podczas-posiedzenia-rady-bezpieczenstwa-onz-plen,3736 [in Polish].

Vidnianskyi, S. (2015). Chomu ta yak Ukrainska RSR stala odniieiu z krain-zasnovnyts OON? (do 70-richchia Orhanizatsii Obiednanykh Natsii i chlenstva v nii Ukrainy). Ukrains'kyi istorychnyj zhurnal, 5, 172-185 [in Ukrainian].

Vidnianskyi, S., Martynov, A. (2006). Ukraina v Orhanizatsii Obiednanykh Natsii: 60 rokiv uchasti u rozviazanni naivazhlyvishykh mizhnarodnykh problem. Kyiv [in Ukrainian].

Zaręba, Sz. (2018, 9 czerwca). Wybory nowych niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. https://pism.pl/publikacje/Wybory_nowych_niestalych_czlonkow_Rady_Bezpieczenstwa_ONZ [in Polish].

How to Cite: Kozyrska, A. (2022). The Republic of Poland in the United Nations Security Council (2018 – 2019) and the Ukrainian Question. Mìžnarodnì zv’âzki Ukraïni: naukovì pošuki ì znahìdki – The International relations of Ukraine: scientific searches and findings, 31, 38-61 [in Ukrainian].

Published
2022-12-12
How to Cite
Kozyrska, A. (2022). THE REPUBLIC OF POLAND IN THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL (2018 – 2019) AND THE UKRAINIAN QUESTION. International Relations of Ukraine: Scientific Searches and Findings, (31), 38-61. https://doi.org/10.15407/mzu2022.31.038