“THE SACRIFICED ARMY” – THE HUNGARIAN 2ND ARMY BETWEEN MEMORY AND HISTORY

Keywords: Second World War, Hungarian History, Military History, Memory, The Hungarian 2nd Army

Abstract

The fate of the Hungarian 2nd Army has a significant role in the Hungarian memory. The army was sent to the Eastern Front in 1942 suffered one of the great defeats of the Hungarian military history during the Soviet counter-offensive in January 1943. During the past almost 80 years, different narratives have emerged about it were evolved in the Hungarian public. In the paper the author shall analyse the most significant elements of these narratives.

Firstly, there will be examined the genesis and underlying causes of the decision to send the 2nd Army to the Eastern front. The author counter a popular post-war myth that the Hungarian leadership sent out the Hungarian soldiers and labour servicemen with the intention of sacrifice that it could limit Hungary's involvement in the German war effort. Although the Hungarian military leadership discriminated against various social groups (primarily of individuals of Jewish descent, non-Hungarian nationalities) in military service, they did not aim to destroy them. Similarly, the higher proportion of reserve officers and lower social classes (peasantry, workpeople) in the army was misinterpreted.

In the second part of the paper the author will examine the interpretations of the defeat in January 1943. As a part of this topic there will be shown how the public opinion and survivors overstated the loss data and the temperature conditions of “the Russian winter.” In addition, the author scrutinize the fighting and withdrawal in January 1943 from the viewpoint of the military discipline. Finally, he analyse the interpretations of two orders. The army commander, Colonel General Jány wrote in his order on 24 January that “the 2nd Army has lost its honour.” Although later he withdrew this order, it became the symbol of the barbarity and betrayal of the Hungarian military elite against the Hungarian soldiers. It received a different opinion on the order of the commander of the III Corps of 1 February 1943, in which Major General Stomm disbanded his formation - which was unprecedented in Hungarian history

 

Fóris, A. (2021). “The Sacrificed Army” – the Hungarian 2nd Army Between Memory and History. Mìžnarodnì zv’âzki Ukraïni: naukovì pošuki ì znahìdki – The International relations of Ukraine: scientific searches and findings, 30, 304-324 [in English].

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andaházy Szeghy, V. (2016). A magyar királyi honvédség részvétele a Szovjetunió elleni támadásban 1941. június-December. Szeged: Belvedere Meridionale [in Hungarian].

Bern, A. (2013). Horthy István halála és a német titkosszolgálatok. Modern Magyarország, 1, 165-181 [in Hungarian].

Boll, B., & Safrian, H. (1997). Auf dem Weg nach Stalingrad Die 6. Armee 1941/42. Vernichtungskrieg Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944. Hamburg: Hamburger Edition [in German].

Braham, R.L. (1977). The Hungarian Labor Service System 1939-1945. Boulder: East European Quarterly [in English].

Bús, J., & Szabó, P. (1999). Béke poraikra... Dokumentum-emlékkönyv a II. világháborúban, a keleti hadműveletek során elesett magyar katonákról és munkaszolgálatosokról. Budapest, Varietas '93 [in Hungarian].

Csoóri, S. (1980). A magyar apokalipszis. Tiszatáj, 10, 5-31 [in Hungarian].

Dombrády, L. (2005). Army and Politics in Hungary 1938-1944. New York: Columbia Univ. Press [in English].

Dombrády, L. (2011). Emlékezés egy negyedszázad előtti Krónikára. A magyar 2. hadsereg katonáinak vallomása az 1943. januári harcokról és a történeti realitás. Hadtörténelmi Közlemények, 2, 546-564 [in Hungarian].

Fóris, Á. (2014). A magyar 2. hadsereg megszálló tevékenysége a Szovjetunióban - Adalékok a magyar partizánellenes politikához a keleti fronton. Háborúk és békekötések a 18-20. századi orosz-szovjet történelemben. Konferenciakötet. Pécs: MOSZT [in Hungarian].

Fóris, Á. (2015). A Szovjetunió elleni háború képe a háború utáni felelősségre vonásban. Háborúk és békék: hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében és kultúrájában V.: a 2015-ös tudományos felolvasóülés anyaga. Szombathely: Szláv Történeti és Filológiai Társaság [in Hungarian].

Hettling, M. (1995). Täter und Opfer? Die deutschen Soldaten in Stalingrad. Archiv für Sozialgeschichte, 35, 515-531 [in German].

Horváth, M. (Eds.). (1959). A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Donnál. Budapest: Zrínyi [in Hungarian].

Joó, A. (Eds). (2007). "…a háború szolgálatában" Főszerkesztői értekezletek 1942. szeptember 22.-1943. augusztus 25. Budapest: Napvilág-MIT [in Hungarian].

Kádár, G. (1978). A Ludovikától Sopronkőhidáig. (Vol. 2). Budapest: Magvető [in Hungarian].

Keegan, J. (1976). Face of Battle. London: Jonathan Cape [in English].

Képviselőházi napló, 1939. (1942). (Vo.16). Budapest: Athenaeum [in Hungarian].

Kornis, P. (1982). A Voronyezsi Front osztrogozsszk-rosszosi támadó hadművelete a 2. magyar hadsereg IV. és VII. hadtestének megsemmisítésére (1943. január 13-17.). Hadtörténelmi Közlemények, 4, 585-614 [in Hungarian].

Koselleck, R. (1999). Die Diskontinuität der Erinnerung. Deutsche Zeitschrift Für Philosophie, 2, 213-222 [in German].

https://doi.org/10.1524/dzph.1999.47.2.213

Lajtos, Á. (1989). Emlékezés a magyar 2. hadseregre 1942-1943. Budapest: Zrínyi [in Hungarian].

Molnár, A., & Szabó, P. (Eds). (2017). Utóvédként a Donnál Volume 3. Újabb dokumentumok a 9. könnyű hadosztály történetéhez 1942-1943. Zalaegerszeg: Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltár [in Hungarian].

Nemeskürty, I. (1972). Requiem egy hadseregért. Budapest: Magvető [in Hungarian].

Olasz, L. (2005). Horthy István kormányzóhelyettes halála. Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről. Budapest: Osiris [in Hungarian].

Olasz, L. (2015). A Don-kanyar és a történelmi emlékezet. Hely, identitás, emlékezet. Budapest: L'Harmattan [in Hungarian].

Olasz, L. (2007). A kormányzóhelyettesi intézmény története, 1941-1944. Budapest: Akadémiai Kiadó [in Hungarian].

Pergőtűz: Krónika a 2. magyar hadsereg pusztulásáról. (1983). Budapest: RTV-Minerva [in Hungarian].

Perjés, G. (1995). Áldozatok és hősök. Szabó Péter Don-kanyar című könyvéről. Hadtörténelmi Közlemények, 2, 67-77 [in Hungarian].

Pihurik, J. (2013). Katonadolog 1945-1962. A horthysta katonatiszt: bűnbak vagy ellenség? Bűnbak minden időben. Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben. Pécs-Budapest: Kronosz-MTT-ÁBTL [in Hungarian].

Rainer, M.J. (2018). Századosok. Budapest: Osiris [in Hungarian].

Rozett, R. (2013). Conscripted Slaves. Hungarian Jewish Forced Laborers on the Eastern Front during the Second World War. Jerusalem: Yad Vashem [in English].

Sallai, E. (1979). Mozgó vesztőhely. Magvető, Budapest [in Hungarian].

Sárközy, R. (2012). Lenyomatok - a Don kanyar emlékezetének filmes narratívája. Búvópatakok - A feltárás. Budapest: OSZK, 1956-os Intézet Alapítvány [in Hungarian].

Stomm, M. (1990). Emlékiratok. Budapest: Pallas [in Hungarian].

Szabó, P. (1985). A 2. magyar hadsereg felszerelése és fegyverzete a frontra kivonulása idején, 1942 április-május. Hadtörténelmi Közlemények, 3, 616-642 [in Hungarian].

Szabó, P. (1992). A magyar 2. hadsereg III. hadtestének, védelmi harctevékenysége és visszavonulása, 1943. január 15.-február 15. Hadtörténelmi Közlemények, 1, 111-132 [in Hungarian].

Szabó, P. (2001). Don-kanyar A magyar királyi 2. honvéd hadsereg története (1942-1943). Budapest: Corvina [in Hungarian].

Szabó, P. (2018). Keleti front, nyugati fogság. A magyar honvédség a második világháborúban és azután, 1941-1946. Budapest: Jaffa [in Hungarian].

Szabó, P. (1990). Nemzetiségek a magyar királyi honvédségben 1938-1943. Nemzetiségi hadkötelesek a mozgósított alakulatokban (1941 közepétől 1943-ig) II. Rész. Palócföld, 1, 39-55 [in Hungarian].

Szakály, S. (1987). A magyar katonai elit 1938-1945. Budapest: Magvető [in Hungarian].

Szakály, S. (Eds). (1981). Három dokumentum a 2. magyar hadsereg doni katasztrófájáról. Hadtörténelmi Közlemények, 4, 638-642 [in Hungarian].

Szakály, S. (1984). Vita Nemeskürty Istvánnal. Mozgó Világ, 3, 41-46 [in Hungarian].

Számvéber, N. (2019). A hídfőcsakáktól a szovjet áttörésig. A magyar 2. hadsereg harci teljesítménye a Don mentén, 1942-43. Rubicon, 1, 58-69 [in Hungarian].

Ungváry, K. (2005). A magyar honvédség a második világháborúban. Budapest: Osiris [in Hungarian].

Ungváry, K. (2013). Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban, 1941-1944. Esemény-elbeszélés-utóélet. Budapest: Osiris [in Hungarian].

Ungváry, K. Mítoszok a Don-kanyarról. Index.hu, 13 January 2013. Retrieved from https://index.hu/tudomany/tortenelem/2013/01/17/mitoszok_a_don-kanyarrol/

Varga, É.M. (Eds). (2006). Magyar hadifoglyok a Szovjetunióban. Dokumentumok (1941-1953). Moszkva-Budapest: ROSSZPEN-MKTTK [in Hungarian].

Vincze, L. (1943). A bolsevizmus elleni háborús veszteségeink mikénti tagozása. Magyar Katonai Szemle, 6, 440-443 [in Hungarian].

Published
2021-11-01
How to Cite
Fóris , Ákos. (2021). “THE SACRIFICED ARMY” – THE HUNGARIAN 2ND ARMY BETWEEN MEMORY AND HISTORY. International Relations of Ukraine: Scientific Searches and Findings, (30). https://doi.org/10.15407/mzu2021.30.304