WRITTEN HERITAGE OF TRANSYLVANIAN PRINCES IN THE ARCHIVAL FUNDS OF UKRAINE

Keywords: Transylvanian princes, archives, Rákóczi, Mukachevo, documentary legacy, war of independence, the Kurucs, bishopric, union

Abstract

The written legacy of the Transylvanian princes preserved in Ukrainian archival funds is a less researched area. The aim of the article is to shed light on the documentary heritage of two Transylvanian princes preserved by the archival funds of Ukraine. The methodology of the research is based on the description of the sources, with the help of which new data is introduced into the scientific stream. Archival-descriptive methods were applied that can be used to exploit the historical data in the records. The scientific novelty of the article is about exploring sources that have not been published so far or have already been mentioned in the foreign literature, but are less known in the historical literature of Ukraine. Conclusions: The present study covers the documentary legacy of two princes, György Rákóczi I (1593-1648) and his great-grandson Ferenc Rákóczi II (1676-1735), examining the letters in the State Archives of the Transcarpathian Region, which were signed by them. Although the Transylvanian princes were not independent rulers, they left a significant mark in European history in the administrative, military and political spheres. Their military-political careers had an impact on the peoples of the region, the Ukrainians, the Hungarians, the Poles and the Germans alike. Of all the princes of the Rákóczi dynasty, the documentary legacy of the princes mentioned above is the richest in the State Archives of the Transcarpathian Region. The princes in question were suffering in the European space between the two great powers of the time, the Habsburgs and the Turkish Empire, and could succeed only with great effort. Letters, decrees, and other orders written or issued in the princely chancelleries, the description of which appears in this article, are essentially the result of the present research. These expand the image of the relationship between the peoples living in the principality and the Rákóczis, who often acted in political coercion. A detailed examination of the princes' letters of donation, the treaties with the rulers, or the relations with the poor peasantry may be of interest for further research

 

Chotari, Y. (2021). Written Heritage of Transylvanian Princes in the Archival Funds of Ukraine. Mìžnarodnì zv’âzki Ukraïni: naukovì pošuki ì znahìdki – The International relations of Ukraine: scientific searches and findings, 30, 243-261 [in English].

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balassa, I. (1994). I. Rákóczi György gazdálkodásának néhány vonása. In: E. Tamás (Ed.) Rákóczi évfordulók. Történelmi tanulmányok (pp. 67-72). Sárospatak: Rákóczi Múzeum Baráti Köre [in Hungarian].

Balogh, J., Dienes, D., & Szabadi, I. (1999). Rákóczi-iratok a Sárospataki Református Kollégium Levéltárában 1607-1710. Sárospatak: Debreceni Református Kollégium Nyomdája [in Hungarian].

Bánkúti, I. (1991). A kuruc függetlenségi háború gazdasági problémái, 1703-1711. Budapest: Akadémiai Kiadó [in Hungarian].

Chukhlib, T. (2006). Ukrains'kyj het'manat - Transil'vans'ke kniazivstvo: mizhnarodne utverdzhennia za dopomohoiu polityky polivasalitetnosti (XVII st.). Ukraina - Uhorschyna: spil'ne mynule ta s'ohodennia. Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Kyiv, 14-16 kvitnia 2005 r.) (pp. 154-176). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Czigány, I. (2017). I. Rákóczi György erdélyi fejedelem királyellenes hadjárata a harmincéves háborúban (1644−1645). Acta Academiae Agriensis, Sectio Historiae, 44, 75-96. Retrieved from http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/3639/1/Czigany_75-96.pdf [in Hungarian].

Csatáry, Gy. (2008). Ugocsa vármegye II. Rákóczi Ferenc államában. Ungvár-Beregszász: PoliPrint [in Hungarian].

Csatáry, Gy. (2015). Katolikusok és protestánsok II. Rákóczi Ferenc államában. Mercurius Veridicus Novus, 1, 61-75 [in Hungarian].

Csatáry, Gy. (Ed.) (2011). A máramarosi öt koronaváros levéltára, 1326-1910. Ungvár-Beregszász: PoliPrint [in Hungarian].

Cseh-Szombathy, L. (1956). I. Rákóczy György 1644-es hadjárata. Hadtörténelmi Közlemények, 4(1-2), 43-76. Retrieved from https://epa.oszk.hu/00000/00018/00212/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1956_01_043-076.pdf [in Hungarian].

Csorba, Cs. (1993). "Számos dicsőségű első Rákóczi György". A nagy fejedelem. Szerencs: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár [in Hungarian].

Dienes, D. (2006). I. Rákóczi György és Lorantffy Zsuzsanna bibliás kegyessége. In: I. Monok, & J. Hapák (Eds.). A bibliás Rákócziak (pp. 97-102). Budapest: Kossuth Kiadó [in Hungarian].

Esze, T. (1954). II. Rákóczi Ferenc breznai kiáltványa. Századok, 88, 285-316 [in Hungarian].

Esze, T. (1980). Rákóczi valláspolitikája. In: K. Benda (Ed.). Európa és a Rákóczi-szabadságharc (pp. 285-296). Budapest: Akadémiai Kiadó [in Hungarian].

Fabiny, T. (1980). Rákóczi és az evangélikusok. In: B. Köpeczi, L. Hopp, & Á. R. Várkonyi (Eds.). Rákóczi tanulmányok (pp. 365-382). Budapest: Akadémiai Kiadó [in Hungarian].

Füle, S. (2000). 350 év a művelt Magyarországért. Lorántffy Zsuzsanna, Comenius és a magyar pedagógusok szellemi öröksége. In: E. Tamás (Ed.). Erdély és Patak fejedelemasszonya. Lórántffy Zsuzsanna. I. kötet (pp. 161-180). Sárospatak: Sárospataki Rákóczi Múzeum [in Hungarian].

Gebei, S. (2006). Dyplomatychni znosyny mizh Transil'vans'kym kniazivstvom ta zaporiz'kym vijs'kom u 1648 rotsi. Ukraina - Uhorschyna: spil'ne mynule ta s'ohodennia. Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Kyiv, 14-16 kvitnia 2005 r.) (pp. 104-119). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Gebei, S. (2013). II. Rákóczi Ferenc és a Sieniawski-házaspár. In: P. Miklós (Ed.). A hazáért és a szabadságért. (Tanulmányok II. Rákóczi Ferencről, koráról és emlékezetéről) (pp. 147-162). Szeged: Belvedere Meridionale [in Hungarian].

Gradosh, Yu. (2016). Uzhhorods'ka uniia z 24 kvitnia 1646 roku u svitli ii dokumentu. Naukovi Zapysky Uzhhorods'koho Universytetu. Seriia: istorychno-relihijni studii, 5, 16-25. Retrieved from https://www.academia.edu/31442019/Scientific_notes_of_Uzhhorod_University_Series_historically_religious_studios_Issue_5_Logos_5_pdf [in Urainian].

Henzsel, Á. (Ed.). (1998). Bereg vármegyei főispán iratai, 1342-1800. Nyíregyháza: OKTESZT Kiadó [in Hungarian].

Hodinka, A. (1911). A munkácsi. gör. szert. püspökség okmánytára. I. kötet. 1458-1715. Ungvár: Unio Könyvnyomda R. T [in Hungarian].

Hodinka, A. (1937). II. Rákóczi Ferenc és a "Gens fidelissima". Pécs: Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Rt [in Hungarian].

II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékiratai a magyarországi háborúról, 1703-tól annak végéig. (1979). Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó [in Hungarian].

Komlósi, S. (2000). Lorántffy Zsuzsanna iskolákat támogató tevékenysége. In: E. Tamás (Ed.). Erdély és Patak fejedelemasszonya. Lórántffy Zsuzsanna. I. kötet (pp. 145-160). Sárospatak: Sárospataki Rákóczi Múzeum [in Hungarian].

Köpeczi, B., & R. Várkonyi, Á. (1976). II. Rákóczi Ferenc. Budapest: Gondolat [in Hungarian].

Lehoczky, T. (1881). Beregvármegye monographiája. І. kötet. Ungvár: Pollacsek Miksa Könyvnyomdája [in Hungarian].

Lehoczky, T. (1904). A beregmegyei görögszertartású katholikus lelkészségek története a XIX. század végéig. Munkács: Grünstein Mór Könyvnyomdája [in Hungarian].

Lehoczky, T. (1907). Munkács város új monografiája. Munkács: Grünstein Mór Könyvnyomdja [in Hungarian].

Makkai, L. (1954). I. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai, 1631-1648. Budapest: Akadémiai Kiadó [in Hungarian].

Misóczki, L. (2009). Vallás- és egyházügy a Rákóczi-szabadságharc idején. Gyöngyös: Konturs Nyomdaipari Kft [in Hungarian].

Nagy, L. (1984). A "bibliás őrálló" fejedelem. I. Rákóczi György a históriában. Budapest: Magvető Könyvkiadó [in Hungarian].

Pop, I. (2001). Entsiklopediia Podkarpatskoj Rusi. Uzhgorod: Izdatel'stvo V. Padiaka [in Russian].

R. Várkonyi, Á. (2004). II. Rákóczi Ferenc 1676-1735. Vaja: Grafit R Nyomda Kft [in Hungarian].

Sebestyén, M. (1993). Erdélyi fejedelmek. Marosvásárhely: Mentor Könyvkiadó [in Hungarian].

Smolij, V., Stepankov, V., Horobets', V., & Chukhlib, T. (2016). Dyplomatiia na "Mezhi svitu". Mizhnarodni vidnosyny ta zovnishnia polityka ukrains'koi derzhavy (XVII st. - 1750-ti rr.). Kyiv: Vydavnytstvo 'AMENHOTEP' [in Ukrainian].

Szilágyi, S. (1893). Magyar történeti életrajzok. I. Rákóczi György 1593-1648. Budapest: Franklin Társulat Könyvnyomdája. Retrieved from https://mandadb.hu/dokumentum/672896/I_raakooczi_gyoergy_1839.pdf [in Hungarian].

Tabódy, J. (1860). Munkács múltja és jelene Magyarország történetében. Pest: Herz János nyomdája [in Hungarian].

Udvari, I. (1994). A ruszinok a 18. században. Nyíregyháza: Gprint Iroda [in Hungarian].

Udvari, I. (1997). Korotka istoriia Uhorschyny. Uzhhorod: PoliPrint [in Ukrainian].

Váradi Sternberg, J. (1981). Az ungvári vár ostroma 1703-1704-ben. Századok öröksége. Tanulmányok az orosz-magyar és ukrán-magyar kapcsolatokról (pp. 129-138). Budapest-Uzsgorod: Gondolat - Kárpáti Könyvkiadó [in Hungarian].

Várkonyi, G. (2018). Egy közép-európai dinasztia: Rákócziak Erdélyben. In: E. Tamás (Ed.). Rákócziak öröksége (pp. 195-204). Sárospatak: Kapitális Nyomdaipari Kft [in Hungarian].

Véghseő, T. (n.d.). Unió, integráció, modernizáció. A Rómával való egység háttere a munkácsi püspökségben (17. század közepe). Retrieved from https://www.byzantinohungarica.com/index.php/tortenelem-01/veghseo-tamas-unio-integracio-modernizacio-a-romaval-valo-egyseg-hattere-a-munkacsi-puspoksegben-17-szazad-kozepe [in Hungarian].

Vidnyanskyj, S.V. (2012). Rakotsi Dierd' I. Entsyklopediia istorii Ukrainy. (Vol. 9). Kyiv: Naukova dumka' [in Urainian].

Zhatkovych, Yu. (1893). Ioann Josif de Kamelis. Mesiatseslov, 27, 111-119 [in Russian].

Published
2021-11-01
How to Cite
Chotari, Y. (2021). WRITTEN HERITAGE OF TRANSYLVANIAN PRINCES IN THE ARCHIVAL FUNDS OF UKRAINE. International Relations of Ukraine: Scientific Searches and Findings, (30). https://doi.org/10.15407/mzu2021.30.243