COOPERATION OF THE USSR, THE UKRAINIAN SSR AND THE BELARUSIAN SSR IN THE UN DURING THE PERESTROIKA PERIOD

Keywords: Soviet Union, Ukrainian SSR, Belarusian SSR, United Nations, perestroika, new thinking, Ministry of foreign affairs, foreign policy, diplomacy, foreign policy activity of the union republics

Abstract

The article examines the main directions of activity and forms of interaction between the USSR, the Ukrainian SSR and the Belarusian SSR in the UN and its specialized institutions during the years of perestroika (1985 - 1991). To disclose the topic, materials from the journal “International Affair” were used (reviews of the USSR Ministry of Foreign Affairs on the foreign policy of the USSR, articles by the foreign ministers of the Union republics, primarily Ukraine and Belarus), book and journal publications of Union / Russian, Ukrainian and Belarusian scientists, documents of the United Nations and foreign policy of the USSR, the Ukrainian SSR and the Belarusian SSR. The author’s conscious emphasis on the union level reflects the real situation in relations between the Union Center and the republics in the Soviet federation during the perestroika period, when these relations rapidly evolved from the foreign policy dictate of the Center to greater autonomy of the republics in the international arena, which ultimately has led to the collapse of the USSR and the proclamation of independence all union republics. The article analyzes such issues as the new approach of the Soviet Union to the UN in the years of perestroika, the formation of new relations between the Union republics and the Center, diplomatic cooperation of Soviet delegations and representatives of socialist countries in the UN, Belarusian initiatives at the 45th session of the UN General Assembly (1990). During the years of perestroika, the Soviet leadership and the union Foreign Ministry did a tremendous job of clearing the rubble of the Cold War, developing broad international cooperation and integration the USSR into the world economy. The Belarusian and Ukrainian diplomatic services have made a significant contribution to this activity within the framework of the UN and its specialized agencies and have received much broader opportunities for realizing the national interests and needs of their peoples within the framework of radically renewed relations between the Union Center and the republics. The article is one of the first attempts in post-Soviet historiography to investigate the activities of the USSR, the Ukrainian SSR and the BSSR in the UN and its specialized institutions during the period of perestroika

 

Snapkouski, U. (2021). Cooperation of the USSR, the Ukrainian SSR and the Belarusian SSR in the UN during the Perestroika Period. Mìžnarodnì zv’âzki Ukraïni: naukovì pošuki ì znahìdki – The International relations of Ukraine: scientific searches and findings, 30, 113-140 [in Russian].

Downloads

Download data is not yet available.

References

Belarus'. Svoi posad mezh narodami. Fakty i dokumenty vneshnikh svyazey v XX veke. (2008). Minsk: MID RB, GU Belorusskiy nauchno-issledovatel'skiy tsentr elektronnoy dokumentatsii [in Russian, Belarusian].

Fedorov, V.N. (1988). OON i problemy voyny i mira. Moskva: Mezhdunarodnyye otnosheniya [in Russian].

Gurinovich, A.Ye. (1988). Diplomatiya Belorussii. Mezhdunarodnaya zhizn', 4, 62 - 70 [in Russian].

Klimenko, B.M. (Ed.) (1990). Vseobshchaya mezhdunarodnaya bezopasnost'. Mezhdunarodno-pravovyye printsipy i normy: Spravochnik. Moskva: Mezhdunarodnyye otnosheniya [in Russian].

Kozyrev, A. (1990). O novom podkhode SSSR k OON. Mezhdunarodnaya zhizn', 6, 14 - 22 [in Russian].

Kravchenko, P.K. (2009). Belarus' na perelome: diplomaticheskiy proryv v mir: vystupleniya, stat'i, interv'yu, besedy, diplomaticheskiye dokumenty i perepiska. Minsk : BIP-S Plyus [in Russian, Belarusian].

Kravchenko, P.K. (2006). Belarus' na rasput'ye, ili Pravda o Belovezhskom soglashenii. Zapiski diplomata i politika. Moskva: Vremya [in Russian].

Kravets, V.A. (1988). Ukrainskaya SSR v mezhdunarodnykh otnosheniyakh. Diplomaticheskiy vestnik. God 1987. Moskva: Mezhdunarodnyye otnosheniya [in Russian].

MID BSSR. (Ed.) (1991). Belorussiya i Chernobyl': K itogam deyatel'nosti delegatsii BSSR na 45-y sessii General'noy Assamblei OON. Minsk: Belarus' [in Russian].

MID SSSR. (Ed.) (1989). Vneshnepoliticheskaia i diplomaticheskaia deiatelnost' SSSR (aprel' 1985 oktiabr' 1989 gg.). Obzor MID SSSR. Mezhdunarodnaia zhizn', 12 3 117 [in Russian].

MID SSSR. (Ed.) (1991). Vneshnepoliticheskaia i diplomaticheskaia deiatelnost' SSSR (noyabr' 1989 g. - dekabr' 1990 g.). Obzor MID SSSR. Mezhdunarodnaia zhizn', 3, 3 181 [in Russian].

Mikuchyauskas, V. (1989). Vystupleniye na konferentsii konsul'skikh rabotnikov MID SSSR 28 dekabrya 1988 g. Mezhdunarodnaya zhizn', 2, 24 - 26 [in Russian].

Narochnitskij, A.L. (ed.) (1989). Sovetskij Soyuz i Organizatsiya Ob'yedinennykh Natsij (1976 - 1980 gg.). Moskva: Nauka [in Russian].

Permyakova, L.G. (2012). Iz istorii vzaimootnosheniy Rossii i UNESCO: sovetskiy period. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Istoria, 2, 129-132 [in Russian].

Rakashievich, U.K., & Sharapa, A.V. (Comps.) (2003). Zneshniaia palityka Belarusi. Zbornik dakumentau i matieryialau Vol. 6 (1976 - 1991 gg.). Minsk: Wyd. tsentr BDU [in Belarusian].

Romanovskiy, R.G. (2004). BSSR í UNESCA na peralome epokh: 1985 -1991 gg. Belorusskiy zhurnal mezhdunarodnogo prava i mezhdunarodnykh otnoshen, 2, 29-33 [in Belarusian].

Romanovskiy, R.G. (2004). Problemy uchastiya BSSR v deyatel'nosti UNESCO vo vtoroy polovine 1980-kh - nach. 1990-kh gg. Belarus' v sovremennom mire: materialy III Respublikanskoy nauchnoy konferentsii, 28 - 29 oktyabrya 2004 g. Minsk: RIVSH [in Russian].

Rusakovich, A.V. (2006). Mezhdunarodnaya organizatsiya truda i Belarus': 50 let vzaimodeystviya. Zhurnal mezhdunarodnogo prava i mezhdunarodnykh otnosheniy, 4, 47 - 55 [in Russian].

Shmagin, Ye., Bratchikov, I. (1989). Na Smolenskoy ploshchadi - peremeny. Mezhdunarodnaya zhizn', 2, 45 - 56 [in Russian].

Snapkouski, U. (2020). Kali b nie vystupaŭ na mitynhach, nie staŭ by ministram: Vialikaja hutarka z Piatrom Kraŭčankam. Rehijanaĺnaja hazieta. Maladziečna. 4 vierasnia, 18-19 [in Belarusian].

Snapkouski, U.Ye., Fyadotaŭ, L.A. (2020). Belaruskaya SSR u AAN u 1990 - 1991 gg.: ad sayuznay respublíkí da nezalezhnay dzyarzhavy. Belarus' v sovremennom mire = Belarus' u suchasnym svetse: materialy XIX Mezhdunar. nauch. konf., posvyashch. 99-letiyu obrazovaniya Belorus. gos. un-ta, Minsk, 29 oktyabrya 2020 g. Minsk: Izd. tsentr BGU, 748-754 [in Belarusian].

Vidnyanskyj, S.V., & Martynov, A.Yu. (2006). Ukraina v Orhanizatsiyi Ob'yednanykh Natsiy: 60 rokiv uchasti u rozv'yazanni nayvazhlyvishykh mizhnarodnykh problem. Kyiv: Heneza [in Ukrainian].

Vinogradov, V. (1989). Diplomatiya Rossii. Mezhdunarodnaya zhizn', 1, 61 - 68 [in Russian].

Voytik, A.A. (comp.), & Vashkevich, A.Ye. (ed.) (2002). Mezhdunarodnaya organizatsiya truda i prava cheloveka. Minsk: Tesei [in Russian].

Zlenko, A. (1990). Ukraina, OON, mirovaya diplomatiya. Mezhdunarodnaya zhizn', 11, 5 - 17 [in Russian].

Published
2021-11-01
How to Cite
Snapkouski , U. (2021). COOPERATION OF THE USSR, THE UKRAINIAN SSR AND THE BELARUSIAN SSR IN THE UN DURING THE PERESTROIKA PERIOD. International Relations of Ukraine: Scientific Searches and Findings, (30). https://doi.org/10.15407/mzu2021.30.113