CONCERNING A SO CALLED „DISCRIMINATION AGAINST CARPATHO-RUSYNS ON THE BASIS OF NATIONALITY“: an Analytical Note

Keywords: Zakarpattia, Carpatho-Ukraine, Hungary, Czechoslovakia, Russia, history, national policy, national and cultural development, latest rusynism

Abstract

This analytical note is a response by the expert to the letter “Stop a Discrimination Against Carpatho-Rusyns on the Basis of Nationality“ (dated 14 November 2019) from certain figures of Rusyns' associations in Zakarpattia Region of Ukraine, addressed to the Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine. Against the complex historical, political, national and cultural development of Zakarpattia the author of this analytical note refutes baseless allegations and requirements  of rusyn activists of the region to accept at constitutional level in Ukraine „Rusyn people“, „(Sub)Carpatho-Rusyn ethnicity“, to give him supposedly legal, historical rights of autonomy, to protect him from a so called “discrimination and genocide”

 

Vidnyanskyj, S. (2020). Concerning a So Called „Discrimination Against Carpatho-Rusyns on the Basis of Nationality“: an Analytical Note. Mìžnarodnì zv’âzki Ukraïni: naukovì pošuki ì znahìdki – The International relations of Ukraine: scientific searches and findings, 29, 294-315 [in Ukrainian].

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balushok, V. (2015). Z istorii ukrains'koi etnonimii (iak rusyny staly ukraintsiamy). Problemy istorii krain Tsentral'noi ta Skhidnoi Yevropy: zbirnyk naukovykh prats', 4, 129-140 [in Ukrainian].

Belej, L. (2017). Rusyns'kyj separatyzm: natsiietvorennia in vitro. Kyiv [in Ukrainian].

Bibliohrafiia rusyns'koiazychnykh vydan': 2005-2014. (2015). Uzhhorod: Vyd-tvo V. Padiaka [in Ukrainian].

Chernychko, S., & Fedynets', Ch. (2014). Nash mistsevyj Vavylon: Istoriia movnoi polityky na terytorii suchasnoho Zakarpattia u pershij polovyni XX stolittia (do 1944 roku): monohrafiia. Uzhhorod [in Ukrainian].

Dehterenko, A.M. (2018). Uhors'kyj chynnyk v etnonatsional'nij politytsi Ukrainy v umovakh rosijs'koi ahresii. Stratehichni priorytety. Naukovo-analitychnyj schokvartal'nyj zbirnyk, 1 (46), 38-47 [in Ukrainian].

Elektoral'ni protsesy Ukrainy v rehional'nomu vymiri: Bukovyna i Zakarpattia: monohrafiia. (2014). Uzhhorod [in Ukrainian].

Fenych, V.I. (2005). Uhors'ka Rus' i Hannibalova prysiaha Mykhajla Drahomanova: pochatky intelektual'noho zavoiuvannia Zakarpattia Ukrainoiu. Uzhhorod [in Ukrainian].

God'mash, P., & God'mash, S. (2003). Podkarpatskaja Rus' i Ukraina. Uzhgorod [in Ukrainian].

Holos Ukrainy. (2013). 16 lypnia. [in Ukrainian].

Horbulin, V.P. (2017). Vstupne slovo. Stratehichni priorytety. Naukovo-analitychnyj schokvartal'nyj zbirnyk. Seriia Polityka, 1(42), 5-7 [in Ukrainian].

Isaievych, Ya. (2012). Entsyklopediia istorii Ukrainy. (Vol.9). Kyiv [in Ukrainian].

Karpatskie rusiny v slavjanskom mire: aktual'nye problemy. Materialy mezhdunarodnogo nauchnogo kruglogo stola. (2009). Moskva-Bratislava: izdatel' Stepanenko [in Russian].

Kravchuk, O.M. (2007). Natsional'na polityka Chekhoslovats'koi respubliky. 1918-1929 rr. [in Ukrainian].

Narysy istorii Zakarpattia. (1995). (Vol.2). Uzhhorod [in Ukrainian].

Natsional'ne pytannia v Ukraini XX - pochatku XXI st.: istorychni narysy. (2012). Kyiv [in Ukrainian].

Plishkova, A., & Suljak, S.G. (2017). Zhurnal Rusin: dvenadcat' let - ne predel. Rusin, 1 (21), 176-182 [in Russian].

https://doi.org/10.21638/11701/spbu19.2017.113

Skrypnyk, H. (2008). Rusynstvo - spekuliatsiia z vidvertopolitychnym kontekstom. Ukrains'ka hazeta, 45 [in Ukrainian].

Stratehichni priorytety. Naukovo-analitychnyj schokvartal'nyj zbirnyk. (2017).1(42), 6 [in Ukrainian].

Vidnyanskyj, S. (2019). Karpats'ka Ukraina iak etap ukrains'koho derzhavotvorennia. Ukrains'kyj istorychnyj zhurnal, 2, 67-93 [in Ukrainian].

Vystup dyrektora Instytutu ukrains'koi movy NAN Ukrainy P.Yu. Hrytsenka na zasidanni Konstytutsijnoho Sudu Ukrainy (13 hrudnia 2016 r.). Retrieved from http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=2806 [in Ukrainian].

Zakarpattia v etnopolitychnomu vymiri. (2008). Kyiv [in Ukrainian].

Zakarpattia 1919-2009 rokiv: istoriia, polityka, kul'tura. (2010). Uzhhorod [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy O statuse special'noj samoupravljaemoj territorii Podkarpatskoj Respubliki kak subyekta v sostave nezavisimoj Ukrainy. O Konsticii Podkarpatskoj Respubliki. Proekt. (1992). Uzhgorod: UPIK Patent [in Russian].

Published
2020-11-10
How to Cite
Vidnyanskyj, S. (2020). CONCERNING A SO CALLED „DISCRIMINATION AGAINST CARPATHO-RUSYNS ON THE BASIS OF NATIONALITY“: an Analytical Note. International Relations of Ukraine: Scientific Searches and Findings, (29), 294-315. https://doi.org/10.15407/mzu2020.29.294